• Danh từ giống cái

  Thanh ngang, then ngang
  Traverse d'entretoisement
  thanh xà ngang, dầm ngang
  (đường sắt) tà vẹt
  Traverse d'aiguille
  tà vẹt ghi
  Traverse en U renversé
  tà vẹt lòng máng úp
  Traverse rectangulaire
  tà vẹt dạng súc vuông
  Traverse non injectée
  tà vẹt không bơm tẩm
  Traverse métallique rivée
  tà vẹt kim loại tán rivê
  Traverse créosotée
  tà vẹt tẩm crêôzôt
  Traverse à bords plats
  tà vẹt gờ phẳng
  Traverse jumelée
  tà vẹt ghép cặp
  Traverse de joint
  tà vẹt chỗ nối ray
  Traverse en béton armé
  tà vẹt bê-tông cốt sắt
  (tiếng địa phương) đường tắt, lối tắt
  Prendre la traverse
  đi lối tắt
  (từ cũ; nghĩa cũ) trở ngại, khó khăn
  chemin de traverse
  đường tắt, lối tắt
  à la traverse
  (từ cũ; nghĩa cũ) nghiêng, lệch
  de traverse
  (từ cũ; nghĩa cũ) ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X