• Tính từ

  Lật ngược, lộn ngược
  Image renversée d'un objet
  hình lộn ngược của một vật
  đảo, đảo ngược
  Fraction renversée
  phân số đảo
  Ngửa
  Tête renversée
  đầu ngửa (ra phía sau)
  (đánh) đổ
  Chaise renversée
  cái ghế đổ
  du vin renversé sur la table
  rượu đánh đổ ra bàn
  Ngã ngửa ra, sững sờ
  Je suis renversé à cette nouvelle
  nghe tin ấy tôi sững sờ cả người
  c'est la monde renversé
  thật là ngược đời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X