• Danh từ giống đực

  Sự run
  Tremblement de la main
  sự run tay
  Sự rung
  Le tremblement d'un pont suspendu
  sự rung của chiếc cầu treo
  Sự run sợ
  et tout le tremblement
  (thân mật) và những cái khác
  Causer honneur loyauté et tout le tremblement
  �� nói chuyện về danh dự, lòng trung thực và những cái khác
  tremblement de terre
  động đất
  tremblement de terre artificiel
  động đất nhân tạo
  tremblement de terre désastreux
  động đất gây tai hoạ
  tremblement de terre instrumental
  động đất làm lay động đồ đạc dụng cụ
  tremblement de terre léger
  động đất nhẹ
  tremblement de terre périphérique
  động đất ngoại vi
  Phản nghĩa Fermeté, immobilité.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X