• Tính từ

  Hẹp, chật hẹp
  Rue étroite
  đường phố hẹp
  Hẹp hòi
  Esprit étroit
  óc hẹp hòi
  Chặt
  Noeud étroit
  nút chặt
  Eo hẹp
  Vie étroite
  cuộc sống eo hẹp
  Thân thiết
  Amitié étroite
  tình bạn thân thiết
  Nghiêm ngặt, chặt chẽ
  Obligation étroite
  nghĩa vụ nghiêm ngặt
  à l'étroit+ chật chội
  Logé à l'étroit
  ở chật chội
  Vivre à l'étroit
  sống túng thiếu

  Phó từ

  Chật
  Chausser étroit
  đi giầy chật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X