• Tính từ

  Bằng phẳng
  Chemin uni
  con đường bằng phẳng
  Vie unie
  (văn học) cuộc đời bằng phẳng
  Trơn (không có hoa; chỉ một màu)
  étoffe unie
  vải trơn
  Chập vào nhau
  Les talons unis
  gót chập vào nhau
  Liên kết, liên hợp
  Front uni
  mặt trận liên hợp
  Hòa hợp
  Famille vivant unie
  gia đình sống hòa hợp
  Phản nghĩa Accidenté, inégal, rugueux. Bigarré, orné.

  Danh từ giống đực

  Vải trơn
  Ne porter que l'uni
  chỉ mặc vải trơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X