• Tính từ

  Sống
  Il est encore vivant
  nó còn sống
  La matière vivante
  chất sống
  Nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt
  Un enfant très vivant
  một em bé rất nhanh nhẹn
  Náo nhiệt
  Quartier vivant
  khu náo nhiệt
  Sinh động
  Roman vivant
  bộ tiểu thuyết sinh động
  bibliothèque vivante
  pho từ điển sống; nhà thông thái
  langue vivante
  sinh ngữ
  pas une âme vivante
  không có ma nào hết
  s'ensevelir vivant
  ẩn dật
  tableau vivant tableau
  tableau
  Phản nghĩa Mort, endormi, figé. Inanimé, inorganique.

  Danh từ giống đực

  Người sống
  Les vivants et les morts
  người sống và người chết
  bon vivant
  người thích vui chơi
  du vivant de
  lúc sinh thời (ai)
  en son vivant
  khi người ấy còn sống, hồi còn mồ ma người ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X