• Tính từ giống cái

  venu
  venu

  Danh từ giống cái

  Sự đến, lúc đến
  Annoncer la venue d'un ami
  báo tin một người bạn đến
  Sự phát triển
  Arbre d'une belle venue
  cây phát triển tốt
  à la bonne venue
  không chuẩn bị gì
  Chanter à la bonne venue
  �� hát không chuẩn bị gì
  allées et venues allée
  allée
  toute d'une venue
  không khúc khuỷu (thân cây), thẳng đuột (bức tượng...); thẳng thắn
  Un caractère toute d'une venue
  �� tính tình thẳng thắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X