• Tính từ

  Thực hiện, làm
  Travail bien venu
  công việc làm tốt
  Travail mal venu
  công việc làm dở
  Phát triển
  Plante bien venue
  cây phát triển tốt
  Plante mal venue
  cây phát triển không tốt
  Được đón tiếp (niềm nở hay không)
  Il est bien venu de ses amis
  anh ấy được bè bạn đón tiếp niềm nở
  Hợp lẽ
  Il est mal venu de se plaindre
  kêu ca là không hợp lẽ

  Danh từ giống đực

  Người đến
  Nouveau venu
  người mới đến
  le premier venu premier
  premier
  tard venu
  đứa con sinh sau đẻ muộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X