• Thông dụng

  Danh từ

  Malice, malignity, ill will
  câu nói đùa của không ác ý đâu
  there is no malice in his joke, no offence is meant in his joke

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mala fide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X