• Thông dụng

  Từ cảm thán

  Oh! Ha!
  ái chà phê đắng quá
  oh, what bitter coffee!
  ái chà sao anh thức dậy sớm thế
  oh, why do you get up so early?

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  wow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X