• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shaped-chamber manometer

  Giải thích VN: Một áp kế dùng để đo sự khác nhau giữa 2 áp lực của chất [[lỏng. ]]

  Giải thích EN: A manometer that measures the difference between two liquid pressures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X