• Thông dụng

  Tính từ

  Rare; scarce; sigular
  hiếm
  rare; singular

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  noble
  khí hiếm
  noble gas
  rare
  chất rắn được kích hoạt (bằng) đất hiếm
  rare-earth-activated solid
  iôn đất hiếm
  rare-earth ion
  khí hiếm
  rare gas
  kim loại đất hiếm
  rare earth metal
  nam châm đất hiếm
  rare-earth magnet
  nguyên tố đất hiếm
  rare earth element
  đất hiếm
  rare earth
  đèn khí hiếm
  rare gas tube
  seldom
  sparse

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rarefy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X