• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  canal navigation lock
  dock
  lock
  âu thuyền hai cấp
  double-lift lock
  âu thuyền hai cấp
  tandem lock
  âu thuyền hai luồng
  double-lane lock
  âu thuyền hai luồng
  twin flight lock
  âu thuyền hai luồng
  twin lock
  âu thuyền một cấp
  single-lift lock
  âu thuyền một cấp
  sing-lift lock
  âu thuyền một luồng
  single-lane lock
  âu thuyền trên kênh
  canal lock
  buồng âu thuyền
  lock chamber
  cửa âu (thuyền)
  lock gate
  kênh âu (thuyền)
  lock canal
  kết cấu đá âu thuyền
  lock still block
  kết cấu đáy âu thuyền
  lock sill block
  khoang âu thuyền
  lock chamber
  tường âu (thuyền)
  lock wall
  navigation lock
  sasse
  ship lock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X