• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  liquid oxygen
  bình chứa ôxi lỏng
  liquid oxygen container
  bơm ôxi lỏng
  liquid oxygen pump
  chất nổ oxi lỏng
  liquid oxygen explosive
  thuốc nổ ôxi lỏng
  liquid oxygen explosive
  liquid oxygen (lox)
  lox
  lox (liquid oxygen)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X