• Thông dụng

  Despite the fact that.
  Đành rằng chậm bắt đầu nhưng nếu làm khẩn trương thì vẫn thể đạt được kế hoạch
  Despite the fact that we were late in starting, we'll be able to fulfit our plan if we work with a sense of urgency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X