• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  overbreak

  Giải thích VN: Lượng đất được đào vượt quá giới hạn xác định của đường hào hay đường hầm. Tên khác: đoạn nứt [[quá. ]]

  Giải thích EN: The amount of earth excavated beyond the neat lines of a cutting or tunnel. Also, .

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X