• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  surface ignition

  Giải thích VN: Đánh lửa ga bằng cách tiếp xúc với bề mặt nóng, như một cuộn day [[nóng. ]]

  Giải thích EN: Gas ignition triggered by contact with a hot surface, such as a heating coil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X