• Thông dụng

  Exact, claim more than oes due.
  Không đòi hỏi quá so với những đóng góp của mình
  One should not clain more than ones contribution.
  Require, need.
  Câu hỏi này đòi hỏi phải được trả lời
  This question needs a reply.
  Requirement.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  demand
  desired
  enquiry
  inquire
  require
  required
  requirement
  take advantage of

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  demand
  exact
  require
  requirement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X