• Thông dụng

  Danh từ
  purlin

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binding rafter
  purlin

  Giải thích VN: Một thanh ngang trong một cấu trúc khung mái dùng để đỡ các vật liệu lợp mái hoặc các thanh . Tham khảo: [[PURLINE. ]]

  Giải thích EN: A horizontal timber in a roof frame that supports the roofing material or the common rafters. Also, purline.

  reach
  roof batten
  scantling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X