• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  episcotister
  stroboscopic disk

  Giải thích VN: một đĩa các đường hoặc gạch sử dụng để kiểm tra sự thay đổi tốc độ của máy quay [[đĩa. ]]

  Giải thích EN: A disk having lines or dots, used with a strobe to test the speed of a phonograph turntable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X