• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  buckle plate

  Giải thích VN: Một đĩa thép bị uốn gần như hình vòng cung để tăng độ [[cứng. ]]

  Giải thích EN: A steel floor plate that is slightly arched in order to increase its rigidity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X