• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  M contour

  Giải thích VN: Một đường thẳng nối các điểm trong một đồ Nyquist cùng độ lớn theo tỷ lệ phản hồi ban [[đầu. ]]

  Giải thích EN: A line connecting those points on a Nyquist diagram that have the same magnitude as the primary feedback ratio.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X