• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dedicated line
  dedicated link
  individual line
  private line
  dịch vụ đường dây riêng
  private line service
  sự sắp xếp đường dây riêng
  private line arrangement
  đường dây riêng chuyên dụng
  Dedicated Private Line (DPL)
  đường dây riêng tương tự
  Analogue Private Line (APL)
  private wire
  đường dây riêng cấp thoại
  speech-grade private wire
  đường dây riêng cấp tiếng nói
  speech-grade private wire

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dedicated line
  private line
  tie line telex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X