• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mechanized

  Giải thích VN: 1. được trang bị hoặc vận hành bằng máy móc.2. phụ thuộc nhiều vào máy móc, tự [[động. ]]

  Giải thích EN: 1. equipped or performed with machinery.equipped or performed with machinery. 2. heavily dependent upon machinery; automated.heavily dependent upon machinery; automated.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X