• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compressed
  Giao thức Internet tuyến nối tiếp được nén
  Compressed Serial Line Interface Protocol [Internet] (CompressedSerial Link Internet protocol) (CSLIP)
  số được nén
  Digital Compressed (DCV)
  tệp âm lượng được nén
  Compressed Volume File (CVF)
  tiếng nói được nén
  compressed speech
  tín hiệu được nén
  compressed signal
  vật chất hạt nhân được nén
  compressed nuclear matter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X