• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earth
  đất trồng nấm
  mushroom-bed earth
  soil
  khí trong đất trồng
  soil air
  nồng độ đất trong khí quyển
  soil atmosphere concentration
  sự bạc màu đất trồng
  soil emaciation
  sự cải tạo đất trồng
  soil improvement
  sự khôi phục lớp đất trồng trọt
  restoring of top soil
  sự phân tích đất (trong phòng thí nghiệm)
  soil analysis
  sự xử đất trồng
  soil treatment
  sự đào lớp đất trồng trọt
  top soil excavation
  vi khuẩn đất trồng
  soil bacterium
  đất trồng trọt
  cultivated soil
  đất trồng trọt
  humus soil
  đất trồng trọt
  top soil
  đất trồng trọt
  vegetable soil
  terrain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X