• Thông dụng

  Hot.
  Hột cải cay cỏ mùi nồng
  The mustard seed smells hot.
  Trời nồng
  The weather is hot.
  Strong.
  Rượu nồng béo
  Strong alcohol and fat goat meat.
  Warm, ardent, fervid.
  Lửa tâm càng dập càng nồng Nguyễn Du
  The flames of passion grew the more ardent, the harder one tried to put them out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X