• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  track laying
  cần cẩu đặt đường sắt
  track laying crane
  công nghệ đặt đường sắt
  track laying technology
  thiết bị đặt đường sắt
  track laying equipment
  tổ hợp thiết bị đặt đường sắt
  track laying machine complex
  đoàn tàu đặt đường sắt
  track laying train

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X