• Thông dụng

  Be credit to, be a gloryto, do honour to
  Học giỏi làm đẹp mặt mẹ cha
  Doing well at school does honour to one's parents
  Shame
  Đẹp mặt chưa
  Isn't it a shame on you ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X