• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pedestal

  Giải thích VN: Một cái giá hay một cấu móng chẳng hạn như một móng [[cột. ]]

  Giải thích EN: A supporting or basic structure, such as the base of a column.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X