• Thông dụng

  Due, mature
  Nợ đã đến ngày đâu đòi
  The debt is not yet due, so there is no reason for claiming its payment
  Hóa đơn đã đến ngày phải thanh toán
  The bill is mature (due)
  Near her time
  Khâu xong lót thì đến ngày
  She will be near her time, affter finishing sewing the baby's napkins.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X