• Thông dụng

  Động từ

  To sew
  máy khâu
  sewing machine
  khâu
  sewing; needle-work

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cable connector
  clutch ring
  element
  khâu lọc
  filter element
  link
  cấu ( khâu) định hướng
  guide link motion
  hai khâu xích
  dual link
  khâu (nối) mang từ tính
  magnetic link
  khâu chịu nén
  compression link
  khâu chuyển tiếp
  cranked link
  khâu chuyển tiếp
  offset link
  khâu cố định
  fixed link
  khâu cuối
  end link
  khâu dẫn động
  driving link
  khâu khớp khuyên
  swivel link
  khâu nối
  connecting link
  khâu nối
  coupling link
  khâu nối
  end link
  khâu sửa chữa
  repair link
  khâu treo
  suspension link
  khâu từ tính
  magnetic link
  member
  khâu bị dẫn
  driven member
  khâu dẫn
  driving member
  khâu dẫn động
  input member
  phần bao khâu dẫn
  external member
  section
  bộ lọc khâu chữ T
  T-section filter
  bộ lọc khâu pi
  pi section filter
  bộ lọc một khâu
  single section filter
  khâu chữ L
  L-section
  khâu lọc
  filter section
  khâu ngang
  transversal section
  khâu sấy khô
  dryer section
  khâu thông thấp
  low-pass section
  sew
  stitch
  khâu đột
  stitch down
  mũi khâu kiểu gân
  ribbed stitch
  hew

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X