• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  third party
  bảo hiểm trách nhiệm đệ tam nhân xe hơi
  motor vehicle third party insurance
  hệ thống đăng bằng vi tính của đệ tam nhân
  third party computer reservation system
  trách nhiệm đệ tam nhân
  third-party liability
  điều khoản đệ tam nhân
  third-party clause

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X