• Thông dụng

  Ficed idea.
  định kiến về một vấn đề
  To have a fixed idea about some question.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  prejudice
  định kiến không công bằng (trong quản )
  unfair prejudice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X