• Thông dụng

  Light up.
  Đã đến lúc đỏ đèn
  It is time to light up.
  Ăn cơm chiều vào lúc đỏ đèn
  To have dinner at lighting-up time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X