• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bound moisture
  critical moisture content

  Giải thích VN: Lượng hơi nước trung bình trong vật liệu rắn đang được làm [[khô. ]]

  Giải thích EN: The average moisture content throughout a solid material that is in the process of being dried.

  limit humidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X