• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  gradient
  inclination
  incline
  pitch

  Giải thích VN: Độ dốc của mái được biểu hiện bởi tỷ lệ của độ vươn cao so với độ trải rộng của [[mái. ]]

  Giải thích EN: The slope of a roof, expressed as a ratio of rise to span..

  rising gradient
  roof pitch
  roof slope
  slope
  slope of roof
  upgrade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X