• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  phase defect

  Giải thích VN: Sự lệch pha giữa dòng thực trong một tụ thực dòng thực của một tụ giả định một dòng không hao tổn tương đương [[tưởng. ]]

  Giải thích EN: The phase differential between the actual current in a real capacitor and that of a hypothetical capacitor, which has an equivalent ideal loss-free flow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X