• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  leak

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  leakage

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acuity
  acutance
  articulation
  intelligibility
  precision
  resolution

  Giải thích VN: Trong máy hút bụi, mức độ các chi tiết rệt của hình ảnh.

  sharpness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  definition
  porosity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X