• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lead

  Giải thích VN: Khoảng cách của một đai ốc khi đi vào bu [[lông. ]]

  Giải thích EN: The distance a screw advances into a nut when given a single complete turn..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X