• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cleanliness
  độ sạch tĩnh điện
  ElectroStatic Cleanliness (ESC)
  pureness
  purity
  sự kiểm tra độ sạch
  purity checking
  độ sạch của không khí
  air purity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  purity
  độ sạch biểu kiến
  gravity purity
  độ sạch bước đầu
  initial purity
  độ sạch thật
  true purity
  độ sạch thực tế
  real purity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X