• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  body
  consistence
  consistency

  Giải thích VN: Mức độ đậm đặc hoặc độ cứng thể của tông khi phân tích độ rắn của [[chúng. ]]

  Giải thích EN: The degree of flow or workability of concrete when analyzed by a compacting factor test..

  density
  plastic consistency
  plasticity
  viscosity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  consistency

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X