• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  system reliability

  Giải thích VN: Khả năng một hệ thống sẽ vận hành như yêu cầu khi thể hiện chức năng của [[nó. ]]

  Giải thích EN: The probability that a system will operate as required when called upon to perform its function.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X