• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  pureness

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  purity
  độ tinh khiết của màu
  purity of colour
  độ tinh khiết màu
  color purity
  độ tinh khiết phân cực ( tuyến trụ)
  polarization purity
  độ tinh khiết phóng xạ
  radioactive purity
  độ tinh khiết đo màu
  colorimetric purity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  purity
  độ tinh khiết bước đầu
  initial purity
  độ tinh khiết
  gravity purity
  độ tinh khiết thật
  true purity
  độ tinh khiết thực tế
  real purity
  roasting degree

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X