• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  emittance
  đầu đo độ trưng
  emittance head
  độ trưng năng lượng
  radiant emittance
  light emittance
  luminance
  luminosity
  hệ thức chu kỳ-độ trưng
  period-luminosity relation
  độ trưng của sao
  luminosity of a star
  độ trưng tăng tiến
  developed luminosity
  luminous emissivity
  luminous emittance
  radiance
  sự bảo toàn độ trưng
  conservation of radiance
  độ trưng phổ
  spectral radiance
  radiancy
  radiant emittance
  radiant exitance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X