• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  second curvature
  torsion
  máy đo độ xoắn
  torsion meter
  độ xoắn trắc địa
  geodesic torsion
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  torsion of a space curve at a point
  twist
  độ xoắn âm
  negative twist
  độ xoắn bằng không
  zero twist
  độ xoắn dương
  positive twist
  độ xoắn trên đơn vị chiều dài
  angle of twist per unit length

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X