• Thông dụng

  Leader of a working gang, leader of a group (of soldiers,pinoneers...).
  Đội trưởng đội cầu đường
  A leader of gang of road and bridge repairers.
  Đội trưởng đội thiếu nhi
  A leader of group of Pioneers.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foreman
  tổng đội trưởng
  general foreman
  đội trưởng lành nghề
  senior foreman
  đội trưởng nổ mìn
  blasting foreman
  gang foreman
  gang master
  ganger
  master
  đội trưởng bảo dưỡng đường
  road maintenance master
  overman
  work master

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  captain
  đội trưởng khuân vác
  bell captain
  charge hand
  gang boss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X