• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  direct current motor
  động điện một chiều kích thích hỗn hợp
  direct-current motor with mixed (compound) excitation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X