• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  composite engine
  compound engine
  hybrid engine
  telemotor

  Giải thích VN: phần thủy lực,cơ khí hoặc hệ thống điều khiển từ xa đặc biệt như hệ thống dẫn động tàu [[thủy. ]]

  Giải thích EN: A hydraulic, mechanical, or electric system of remote control, especially such a system actuating a ship's rudder.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X