• Thông dụng

  Movables personal estate.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chattel
  movable
  personal estate
  personal property
  động sản
  metric personal property

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ambulatory chattels
  chose transitory
  effects
  equipment leasing
  goods
  toàn bộ động sản
  goods and chattels
  movable estate
  tiền thuê động sản
  rent on movable estate
  movable property
  sự sai áp động sản
  seizure of movable property
  sự tịch biên động sản
  seizure of movable property
  movables
  tài khoản động sản bất động sản
  movables and immobile account
  tài khoản động sản bất động sản
  movables and immovable account
  thế chấp động sản
  pledge of movables
  personal chattels
  personal property
  thuế động sản
  personal property tax
  động sản hữu hình
  tangible personal property
  personalty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X